Goed verzekerd voor (ver)bouwen?

Ga je bouwen of verbouwen, dan overweeg je best even een ABR-verzekering.

Een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s beschermt je tegen schade op de werf, tegen diefstal, tegen schade aan derden enz.

Wat is gedekt door de ABR-verzekering?

De dekking binnen een ABR verzekering kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. In het algemeen worden deze zaken gedekt:

  • Materiële schade aan het gebouw: door werken of onderhoud
  • Diefstal op de werf: verlies en beschadiging aan bouwwerken
  • Ongevallen op de werf: medische kosten als gevolg van een ongeval

Nuttige info:

  • Een ABR-polis laat je het best op maat afsluiten door je verzekeraar zodat alles en iedereen gedekt is waar nodig, maar ook zodat je niet te veel onnodige dekkingen afsluit.
  • Sluit de verzekering zo snel mogelijk af, het liefst voor de werken beginnen.
  • Ga na hoe lang de dekking loopt. Doorgaans is dat 12 maanden.

Wie moet een ABR-verzekering afsluiten?

De verzekering biedt dekking voor zowel de werfleider als alle andere aannemers en arbeiders die actief zijn op de bouwplaats. Zowel de werfleider als een van de aannemers of zelfs de architect kunnen deze verzekering afsluiten. Wanneer een aannemer dit doet, betreft het meestal een alomvattende ABR-verzekering die alle aannemers en onderaannemers die bij het project betrokken zijn, inclusief de werfleider, dekt.

Het is raadzaam om voor aanvang van de werkzaamheden te controleren of de (hoofd)aannemer een dergelijke verzekering heeft afgesloten. Indien dit het geval is, is het belangrijk om te controleren of deze van toepassing is op alle aanwezigen op de bouwplaats.

Indien de aannemer geen ABR-verzekering heeft afgesloten, rust deze verantwoordelijkheid op jou. Zorg er echter voor dat de verzekering alleen datgene dekt wat strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld, het verzekeren van het materiaal van de aannemer tegen diefstal is niet jouw verantwoordelijkheid en hoeft dus niet in de dekking opgenomen te worden.

Valt schade bij een verbouwing onder de woningverzekering?

Neen. Dat is doorgaans niet het geval.

Is je renovatie af?

Informeer dan de verzekeraar zodat je brandverzekering ook kan aangepast worden.